تبلیغات
اسلحه ی دانش - ایجادایمیل درGmail
 
سلام☻
من معصومه بختیاری متولد 22/5/1377 هستم ساکن استان سمنان .
این از خودم
اگه هر جایی از وب دیدید که مطلب اشتباهی نوشته شده یا ناقصه بدونید عمدی نبوده وحتما حتما اطلاع بدین تا در اسرع وقت درستش کنم.
---------------------------------------------
هر مطلبی حتما منبعش ذکر میشه مگر اونایی که منبع مشخصی ندارن.اگر منبع اینترنتی باشه لینکش توی قسمت لینک های مرتبط همون مطلب هست.
---------------------------------------------
بهتون خوش بگذره.
هر چند با علم به همه خوش می گذره!!!
---------------------------------------------
  :: مدیر وب سایت : معصومه
عکس هایی از طبیعت , تاریخچه ی آزتک ها , یلدا مباررررررررک , تکواندو , دیوار چین , المپیک لندن , Gmail , آزتک ها چه کسانی بودند؟ , پزشکی , شب یلدا , ژنتیک , طبیعت زیبا , DNA , پزشکی عصرحجری , انرژی , المپیک 2012 , Yahoomail , راه های درمان عصر حجری , معرفی یک ریاضیدان , پایان دنیا , قانون دوم ترمودینامیک , زیباترین مکان های دنیا , لئونارد اویلر , پزشکی مصر , درمان های قدیمی مصری , همانندسازی دی ان ای , اهرام مصر , پزشک مصر باستان , ریاضیدان نابینا , پزشکی آزتک ها , در مورد گرما , ویژگی ها و کار دی ان ای در سلول , پزشکی باستان , دی ان ای پلی مراز , معرفی عناصر شیمیایی , yahoo mail update , جایگاه علم آموزی در وزارت آموزش و پرورش ایران , ریاضیدان , عجایب هفتگانه , لئونارد اویلر که بود؟ , پزشکی در دوران گذشته , یاهو به روزرسانی شد , آموزش و پرورش , مقاله در مورد دی ان آ , انتقاد از وزارت آموزش و پرورش , آزتک , موش درمانی در مصر باستان , دی ان ای , عکس از آبشار ایگواز , آپدیت شدن یاهو میل ,
» تعداد مطالب :
» تعداد نویسندگان :
» آخرین بروز رسانی :
» بازدید امروز :
» بازدید دیروز :
» بازدید این ماه :
» بازدید ماه قبل :
» بازدید کل :
» آخرین بازدید :

   

قدرتمند تزین اسلحه،علم است

ایجادایمیل درGmail
جمعه 26 خرداد 1391 ساعت 08:37 ب.ظ | نوشته ‌شده به دست معصومه | ( نظرات )
پس ازYahoomail!سرویس پست الکترونیکی Gmailكه شركت گوگل آن راارائه کرده است ازگسترده ترین وپراستفاده ترین سیستم خدمات پست الکترونیک می باشد
.علی رغم قدمت سرویس ایمیل یاهو عده ای براین عقیده اندکه سرویسGmailمی تواندرقیب خوبی
برای سرویس یاهوباشد.برای مثال بسیاری براین عقیده اندکه سرعت آپلودفایل های پیوستی ویادانلودفایل های دریافتی درGmailنسبت به Yahoomailازسرعت بیشتری برخورداراست.
طبق توصیه ی شرکت گوگل کارآیی سرویسGmailدرمرورگرGoogle Chroome بهتروبالاترخواهدبود.بنابراین توصیه می کنیم برای استفاده ازامکانات پست الکترونیک Gmail ازاین مرورگراستفاده نمایید.اما ازآنجایی که احتمال داده ایم که بسیاری ازعزیزان خواننده طبق عادت ازمرورگرInternet Explorer (IE اسفاده می نمایند،آموزش این قسمت رادرمحیط همین مرورگرترتیب داده ایم.

ایجادایمیل درGmail

ابتداواردآدرس اینترنتی Gmail به آدرسwww.gmail.com بروید.احتمالاصفحه ای مشابه صفحه ی زیررامشاهده خواهیدکرد:


دراین صفحه می توانیدازقسمت پایین صفحه مرورگرGoogle Chroome رادانلودکرده ونصب نمایید.امابرای ایجادیک حساب کاربری درگوگل روی دکمه ی قرمزرنگ بالای صفحه یعنی كلیک کنید.صفحه ای مطابق شکل زیبازخواهدشد.


حالاگام به گام باهم پیش می رویم.
درفیلداول ودوم نام ونام خانوادگی خودراواردکنید.این نام می تواندنام واقعی یانام مستعارشماباشدوهمان نامی است که هنگامی که برای کسی ایمیل می فرستیدبه عنوان نام فرستنده ظاهرخواهدشد.

درفیلدسوم یعنی انتخاب نام کاربری خودآدرس ایمیل دلخواهتان راواردکنید.دقت کنیدکه این نام حتماباید به لاتین واردشود.آدرس ایمیل شمابه این صورت خواهدبود:your name@gmail.com که درقسمت اول آدرس ایمیل دلخواه شماخواهدبود.تنهامشکل موجوداین است که نام کاربری دلخواه شمابایدمنحصربه فردباشدوقبل ازشماکس دیگری آن راثبت نکرده باشد.
درصورتی که پس ازتایپ نام موردنظرتان درفیلدمربوط بااین پیغام روبروشدید:


یعنی این که قبلاکس دیگری بااین نام کاربری ثبت نام کرده است وشمانمی توانیداین نام راثبت کنید.دراین صورت گوگل باتوجه به نا ونام خانوادگی که دربالاواردکرده ایدنام هایی رابه شماپیشنهادمی کندکه درصورتی که موردعلاقه تان بودندمی توانیدروی آن هاکلیک کنیدوهمان نام  به عنوان نام کاربری تان ثبت خواهدشد.امااگرهیچ کدام به دل شمانچسبیدند!می توانیدنام های مختلفی راواردکنیدتاآخربه نام موردعلاقه تان دسترسی پیداکنید.

فیلدبعدی قسمت انتخاب گذرواژه یارمزعبوراست.سعی کنیددرانتخاب این قسمت نهایت دقت رابه خرج دهید.ازگذرواژه های خیلی مشخص مثلpasw0rd-1234-0000 یانام ونام خانوادگی یاتاریخ تولدتان استفاده نکنید.سعی کنیدرمزعبورتان ترکیبی ازحروف واعدادباشدوحداقل از8نویسه استفاده کنید.
شمابایدبرای اطمینان ازدرستی رمزعبورتان آن رادوبارتایپ کنیدتادرصورتی که درفیلداول رمزعبورتان رااشتباه واردکرده بودیدبتوانیدآن راتصحیح کنیددرصورتی که بااین پیغام روبروشدید:


بدانیدیادرفیلداول ویادرفیلددوم گذرواژه هااشتباهی رخ داده است.بهتراست هردوفیلدراپاک کرده وازدوباره وبادقت بیشترشروع به تایپ گذرواژه تان کنید.

قسمت بعدی تاریخ تولدتان است که حتمابایدپرشود.دقت کنیدکه تاریخ تولدتان راحتمابایدبه میلادی واردکنید.مثلااگر بنویسیدسال 1377؛مطابق شکل:


گوگل شمارافسیل تشخیص داده وازارائه ی خدامت به کاربری635ساله!معذوراست!

قسمت بعدی هم که حتمابایدپرشودجنسیت شماست.یکی ازسوتی های بزرگ گوگل گزینه های این قسمت است که شامل مذکر،مونث ودیگراست!احتمالا گوگل حساب روزهایی راکرده که موجودات فضایی به زمین واردشوندوبخواهندازخدمات گوگل استفاده کنند!


فیلدهای بعدی که پرکردن آن هاالزامی نیست(چه عجب!):


شماره تلفن همراه وآدرس ایمیل دیگرشماست.ازاین دوبرای مواقعی استفاده می شودکه مثلاشمارمزعبورتان رافراموش کردیدوآن وقت گوگل رمزعبوررابه ایمیلتان ارسال می کندویابه شماره همراهتان پیامک ارسال می کند.اگرهم دلتان نخواست می توانیداین دوفیلدراخالی بذارید.

قسمت بعدی که درشکل زیرهم می توانیدببینید:


قسمتی است که بایدآن چه راکه درتصویرمی بینیددرفیلدمربوطه واردکنید.حتماتابه حال ازاین عبارات که اکثرابه صورت تقریباناخوانا دیده می شونددرجاهای زیادی ازاینترنت دیده اید.این تصاویرراکپچامی نامند وبه این دلیل به کارمی روندکه مشخص شودشماانسان هستید.زیرابسیاری ازروبات های خراباردراینترنت چرخ می زنندوهدف آن هااشغال ومسدودسازی سایت هاست.اماآن هااکثرانمی تواننداین عبارات کپچارابخوانندوبه همین دیلیل استفاده ازاین عبارات روش خوبی است.

اماگاهی اوقات کپچاهایلی پیچیده هستندبه طوری که نمی شودآنهارابه درستی خوانددراین صورت می توانید روی آیکونآن قدرکلیک کنیدتاعبارتی گلابی!(خوانا) ب تورتان بخورد!همچنین ازطریق آیکون بلندگوهم می توانیدعبارتی راکه خوانده می شودواردکنید.

-درفیلدبعدی گوگل باتوجه به آی پی کامپیوترتان تشخیص می دهدکه شماازکدام کشورهستید.امامی توانیدکشوری به جزکشورعزیزمان ایران رابرای خودانتخاب کنید.
درقسمت بعدهم بایدمربع تیک نخورده راتیک بزنید درغیراین صورت بایدباداشتن حساب گوگل خداحافظی کنید.اگرهم دلتان خواست می توانیدباکلیک روی عبارت شرایط سرویس قوانین گوگل رامطالعه کنید.هرچند زیادبه کارتان نمی آید.

درپایان هم روی عبارت مرحله ی بعدکلیک کنید.

درپایان اگرتمامی قسمت هارابه درستی واردکرده باشیدباکلیک روی عبارت مرحله ی بعدبه این صفحه هدایت می شوید:

باانتخاب ادامه به Gmailواردحساب خودخواهیدشد.امیدوارم دردفعات بعدی بتوانم چیزهای بیشتری ازGmailبگویم.:: مرتبط با: فناوری ,
:: برچسب‌ها: Gmail , ایجادایمیل درGmail , آموزش تصویری ایجادایمیل , آموزش تصویری ایجادGmail , چگونه یک حساب جی میل برای خودبسازیم؟ , آموزش تصویری جی میل , آموزش گام به گام جی میل ,
می توانید دیدگاه خود را بنویسید
kosar چهارشنبه 7 تیر 1391 12:33 ق.ظ
موقـــــــــــــــع خستـــــــــــــــه شـــــــــدن بــــــــه ۲ چیــــز فکــــر کــــــــن:


۱:آنهــــــــــایــی کــــه منتظـــــــــــر شکســـــت تو هستنـــــد تا «بــــه تـــو» بخندند.

۲:آنهـــــــــایـــی کــــه منتظــــــــــر پیـــــــروزی تــو هستنـــد تا«با تـــــــو» بخندند.
محیا شنبه 3 تیر 1391 11:29 ق.ظ
سلام.ممنون از مطالب خوبتون
معصومه پاسخ داد:
خواهش می کنم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.